مدیریت گزینش

اطلاعیه ها

در راستای جذب نیروهای شایسته و صالح برای نظام اداری کشور و همچنین به منظور اجرای فرمان مورخ ۶۱/۱۰/۱۵ رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) و ایجاد وحدت رویه و اعمال سیاست واحد در گزینش‌های سراسر کشور قانون تسرّی قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در تاریخ ۷۵/۰۲/۰۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون مذکور در تاریخ ۷۷/۰۷/۱۱ جهت اجرا به کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و … ابلاغ گردید. بر اساس بند ۲ از ماده ۱۰ قانون گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی، اعتقادی و سیاسی متقاضیان مشمول این قانون قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال (به تحصیل یا استخدام) به عهده گزینش بوده و همچنین طبق ماده ۲ آئین‌نامه اجرایی قانون گزینش امر گزینش و اجرای ضوابط و مقررات مربوط به آن درباره داوطلبان ورود به خدمت اعم از رسمی و غیر رسمی (پیمانی، قراردادی، شرکتی روزمزد و عناوین مشابه) و مشمولین قانون کار در کلیه دستگاه های مذکور در ماده واحده قانون تسّری و ماده ۲ قانون گزینش تابع احکام مقرر در قانون گزینش کشور و آئین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.

آخرین اخبار

گزینش سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷